در اين مرحله نتايج مدل معادلات ساختاري به شکل نمودار مسير ارائه مي‌گردد. نمودار مسير يک نمايش گرافيکي از مدل معادلات ساختاري است.

سه جزء اصلي اين نمودار شامل مستطيل‌ها، بيضي‌ها و پيکانها هستند.

گام نهايي در هر تحقيق، گزارش نتايج تحقيق به روشي است که ساير محققين بتوانند از منطق رويه‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي تحقيق و تفسيرات آن استفاده کنند.

منبع : پایان نامه مدیریت |ابلاغ يا نوشتن گزارش تحقيقاتي
برچسب ها : نمودار ,نمودار مسير ,معادلات ساختاري